Novi Kia Stinger

Boje

{{spinner.loading_percent}} %
Pokreni 360° pogled
BOJE {{ selected_color.name }}

Sve pod kontrolom

PRIKAZ DOGAĐANJA U MRTVIM UGLOVIMA NA DIGITALNOM EKRANU (BVM)

Tehnologija praćenja mrtvih uglova djeluje kao vozačev ‘drugi par očiju’, jer eliminiše vozačeve mrtve uglove na lijevoj i na desnoj strani; kada vozač aktivira pokazivač smjera na digitalnom ekranu na instrument tabli se prikazuje događanje u njegovom mrtvom uglu; video se prikazuje pomoću diskretnih širokugaonih objektiva, koji su sakriveni ispod kućišta bočnih ogledala, a koji vozačima omogućavaju širi pregled u mrtvom uglu.

SISTEM ZA SIGURNO ODRŽAVANJE RAZMAKA NA AUTOPUTU (HDA)

Sistem održava siguran razmak do vozila ispred na autoputu, a ujedno održava vozilo na sredini vozne trake i na krivudavim putevima.

SISTEM DETEKCIJE VOZILA U MRTVOM UGLU (BCA)

Sistem za pomoć kod spriječavanja sudara u mrtvom uglu predstavlja nadgradnju postojećeg sistema za upozoravanje na vozila u mrtvom uglu (BCW); umjesto jednostavnog upozoravanja vozača na vozila na susjednoj traci na auto-putu BCA kočenjem pomaže vozačima da izbjegnu eventualni sudar.

SISTEM ZA SPRIJEČAVANJE NALETA (FCA)

Kombinujući podatke sa kamere i radara iz Vašeg vozila, FCA sistem analizira podatke o drugim automobilima, pješacima ili biciklistima kako bi izbjegao potencijalni sudar sa njima. FCA takođe djeluje kako bi spriječio sudare sa vozilima pri skretanju ulijevo na raskršću. Ako otkrije potencijalni sudar, na Vašoj instrument tabli pojavljuje se signal upozorenja i aktivira se maksimalna snaga kočenja.

SISTEM ZA ODRŽAVANJE VOZILA U VOZNOJ TRACI (LKA)

Aktivni sistem za održavanje vozila u voznoj traci sada može prepoznati ivicu puta i crte na putu i upozorava vozača prilikom napuštanja vozne trake bez upotrebe pokazivača smjera.

NAPREDNI SISTEM ZA ODRŽAVANJE VOZILA U VOZNOJ TRACI (LFA)

Kijina autonomna vožnja drugog nivoa veliki je korak prema poluautonomnoj vožnji. U kombinaciji sa radarskim tempomatom, LFA sistem prati ubrzanje, kočenje i položaj upravljača u odnosu na vozila ispred. To znači da je vožnja u gužvi lakša i sigurnija. Sistem, koji djeluje u rasponu od 0 do 180 km/h, koristi kameru i radar kako bi održao sigurnu udaljenost od vozila ispred i prati oznake na putu kako bi zadržao vozilo u postojećoj voznoj traci.

RADARSKI TEMPOMAT SA NAVIGACIONOM ASISTENCIJOM (NSCC)

Sistem upotrebom kamere i radara održava zadatu brzinu, održavajući tako siguran razmak između Vas i vozila ispred. Takođe kontroliše ubrzanje i usporavanje kako bi zaustavio Vaše vozilo kada to učini vozilo ispred, a krene kada krene i vozilo ispred. Zahvaljujući navigacionom sistemu omogućeno je automatsko usporavanje vozila u bilo kom zavoju, a i dodatno doprinosi sigurnosti i vožnji unutar ograničenja brzine. Pored toga NSCC pomaže vozaču na krivudavim dijelovima autoputa, jer prije krivine automatski smanjuje brzinu vozila na odgovarajući nivo, dok nakon izlaska iz krivine sistem vraća na prethodnu brzinu.

INTELIGENTNO UPOZORENJE NA OGRANIČENJE BRZINE (ISLA)

Sistem koristi kameru za čitanje oznaka za ograničenja brzine duž puta i prikazuje podatke pored mjerača brzine i na navigacionom displeju. Tada možete sami prilagoditi brzinu vozila u skladu sa ograničenjima.

UPOZORENJE NA BOČNI SAOBRAĆAJ POZADI (RCCA)

Da bi vožnja unazad bila još sigurnija - posebno kada izlazite s parkirnog mjesta gdje imate ograničenu preglednost - RCCA zvučno i vizuelno upozorava vozača i automatski aktivira kočnice, u slučaju da radari otkriju bočni saobraćaj u traci u koju ulazi vozilo. Ako vozač odabere opciju upozorenja (Warning Only), sistem će upozoriti samo zvučno i vizuelno, bez automatskog kočenja.

SIGURAN IZLAZ IZ VOZILA (SEA)

Sistem SEA otkriva svaki neposredni rizik kod izlaženja iz vozila sa zadnjih sjedišta. U slučaju opasnosti sistem zaključava vrata i zvučno i vizuelno upozorava ugrožene putnike.