Pravovremeno na redovni servis da zadržite garanciju

Servisiranje vozila unutar propisanog kilometarskog ili vremenskog intervala nužno je zbog omogućavanja besprijekornog djelovanja vozila, što smanjuje mogućnost nastanka kvarova.

25.9.2019

Kia Motors je donekle zaoštrila pravila u vezi s redovnim servisiranjem vozila Kia po kojima zbog prekoračenja propisanog kilometarskog ili vremenskog intervala vaše vozilo može u određenim slučajevima izgubiti fabričku garanciju.

Servisiranje vozila unutar propisanog kilometarskog ili vremenskog intervala postoji zbog više razloga. Pravovremeno provjeravanje vozila unutar propisanog intervala nužno je zbog pružanja besprijekornog djelovanja vozila, što smanjuje mogućnost nastanka kvarova. Važan uzrok su i novi, strožiji emisijski standardi, koje vozilo ispunjava ukoliko je servisirano unutar propisanog servisnog intervala.

Ako svoju Kiju redovno servisirate nemate razloga za brigu. Ipak vam savjetujemo da vozilo naručite na redovni godišnji servis malo prije, dakle, barem 1.000 km ili 1 mjesec prije propisanog krajnjeg roka. Tako bez imalo brige i dalje imate garanciju na vaše vozilo, a ujedno ćete izbjeći eventualne redove i čekanje na servisu u zadnjim danima kada vam se već žuri sa servisiranjem.

Prijavite se na redovni servis!

Propisani intervali za redovno servisiranje razlikuju se kod modela Kia. Ako niste sigurni u dužinu intervala savjetujemo vam da kontaktirate svog ovlaštenog servisera Kia.

Spisak ovlaštenih servisera Kia

 

Kia. Prva u garanciji.

 

 

Sve Kompaktna SUV Sportski EV / Hibridi