Izdavanje duplikata

Ako ste izgubili upute za upotrebu Kia vozila, garancijsku knjižicu ili upute za upotrebu navigacijskog uređaja, možemo Vam u Kijinoj zastupničkoj mreži izdati njihov duplikat uz plaćanje.

Cijene izdavanja duplikata uputa za upotrebu vozila se razlikuju ovisno o modelu Kia vozila, a cijene svih usluga možete pogledati u cjenovniku niže.

Zahtjev za izdavanje svakog pojedinačnog dokumenta u kojem ćete navesti: godište i model vozila te VIN broj ili skeniranu saobraćajnu dozvolu, pošaljite na poprodaja@kmag.net ili na e-adresu svog Kia zastupnika.

Cjenovnik usluga
Usluga
Cijena s PDV-om
Izdavanje uputa za upotrebu vozila Sportage, Ceed, Optima, Carens
69,30 KM
Izdavanje uputa za upotrebu ostalih Kia modela
49,50 KM
Izdavanje uputa za navigacijski uređaj
35,70 KM
Izdavanje garancijske knjižice vozila
99,00 KM
Izdavanje potvrde o homologaciji
69,30 KM

Napomene:

  • Izdavanje uputa za upotrebu na bosanskom jeziku moguće je za vozila koja su u prodaji u Bosni i Hercegovini.
  • Izdavanje duplikata izjave o sukladnosti vozila (homologacija) moguća je za vozila kojima je to originalno bilo izdano od strane uvoznika Kia vozila za Bosnu i Hercegovinu.
  • Izdavanje duplikata garancijske knjižice moguće je za ona vozila koja su bila servisirana u ovlaštenoj Kia servisnoj mreži ili uz predočenje računa iz kojih je vidljivo da je vozilo servisirano prema Kijinim standardima.

Navedene cijene su u konvertibilnim markama i uključuju PDV. Cjenovnik vrijedi do otkazivanja ili objave novog. KMAG BH d.o.o

Sve Kompaktna SUV Sportski EV / Hibridi Karavani