Pravne informacije

Izjava o korištenju Internet stranica

Dobrodošli na Internet stranicama grupe KMAG BH d.o.o., ekskluzivnog uvoznika vozila KIA. Internet stranice postavljene su s namjerom informiranja šire javnosti o ponudi grupe i usluga, koje nudi. Molimo Vas da se kao posjetitelj Internet stranica, pridržavate dolje navedenih uvjeta. Pristupom našim stranicama naznačujete da priznajete i prihvaćate te uvjete.

Informacije
Vlasnik stranica KMAG BH d.o.o. trudit će se nuditi ispravne i najnovije informacije. Pridržavamo prava na mijenjanje sadržaja internetskih stranica i/ili prestanak dopunjavanja istih, uvijek, bez ikakvog prethodnog upozorenja i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obnovu internetskih stranica.

Zaštićeni znakovi
Svi znakovi na stranicama zaštićeni su, osim ako vlasnik stranica ne odredi drugačije. To uključuje sve vlasnikove logotipe (logotipi proizvoda i korporativne logotipe) te znakove. Upotreba znakova dozvoljena je samo sa prethodnom dozvolom vlasnika Internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Svi tekstovi, slike i ostali sadržaji, koji su prikazani na našim Internet stranicama, izabrao je i uredio vlasnik Internet stranica, te su isključivo informativne prirode. Unatoč tome, vlasnik u slučaju posjetiteljeve želje surađivanja s njim na poslovnoj razini ne odgovara za preciznost i točnost navedenih podataka. Osim u slučaju izravno izazvane štete, koja bi proizlazila iz vlasnikova namjernog zavaravanja ili, koja bi nastala zbog vlasnikove nemarnosti, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastajanju tih Internet stranica, ne odgovara ni za kakvu posrednu, neposrednu, posebnu ili slučajnu štetu, koja bi nastala zbog posjetiteljevog krivog tumačenja sadržaja Internet stranica. Intelektualno vlasništvo na Internet stranicama, uključujući patente, znakove i autorska djela, zaštićeno je. Ništa na našim Internet stranicama ne smije biti korišteno ili prikazano na bilo koji način bez službene dozvole vlasnika Internet stranica. Internet stranice također uključuju informacije trećih osoba te povezivanje sa Internet stranicama trećih osoba. Ipak, vlasnik Internet stranica ne poznaje sadržaj informacija, uključenih na Internet stranicama trećih osoba i zato ne preuzima nikakvu odgovornost za tamo navedene informacije.

Zaštita privatnosti
Na Internet stranicama vlasnik prikuplja kontaktne informacije i neke osobne podatke onih posjetitelja, koji bi željeli doći do informacija, te u tu svrhu kontaktiraju vlasnika ili se pretplaćuju na publikacije vlasnika Internet stranica. Isključivu odgovornost za vjerodostojnost osobnih podataka i kontaktnih informacija preuzimaju posjetitelji. Kontaktne informacije vlasnik upotrebljava za uspostavljanje veza sa posjetiteljem, kada je to potrebno ili kada posjetitelj sam to želi. Osobne podatke i kontaktne informacije vlasnik ne upotrebljava u druge svrhe te ih ne otkriva trećim korisnicima. IP adresu posjetitelja vlasnik može upotrijebiti kod pronalaženja poteškoća na mreži i uređivanju Internet stranica. Internet stranice također sadrže povezivanje sa stranicama trećih osoba. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja stranica trećih osoba.

Vlasnik Internet stranica:
KMAG BH d.o.o.
Safeta Zajke 181
71000 Sarajevo